Het zevende wonder van het kruis

Waarom Jezus’ benen niet gebroken werden
In de Bijbel vinden we honderden voorspellingen over de geboorte, het leven en sterven van Jezus die stuk voor stuk zijn uitgekomen. De gebeurtenissen rond de laatste achttien uur van Jezus’ leven zijn eeuwen van tevoren voorspeld. De belangrijkste profetie over het sterven van de Here Jezus vinden we in Psalm 34:21: ‘Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.’ Eerder hebben we gelezen dat na de geseling Jezus’ rug helemaal openlag zodat je de pezen en spieren kon zien. De Bijbel zegt: ‘Zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind’ (Jesaja 52:14, WV). Jezus hing aan het kruis als een brok rauw vlees. Zijn eigen moeder herkende Hem niet meer. Wat maakt het dan nog uit of Jezus’ benen wel of niet gebroken zouden worden?

De Joodse leiders vroegen aan het einde van de dag de Romeinse gouverneur de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen. Meestal stierf het slachtoffer dan binnen een kwartier, omdat hij zijn lichaam niet langer kon opdrukken om zijn armen te ontlasten, waardoor hij uiteindelijk stikte. Zo braken de soldaten de benen van de twee misdadigers, die binnen korte tijd door verstikking zouden sterven. Maar toen de soldaat bij Jezus kwam, zag hij dat Jezus al gestorven was. De laatste woorden van Jezus waren: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’ (Lucas 23:46). Tot het laatste moment was Jezus de situatie volledig meester. Als de soldaten de benen van Jezus hadden gebroken, was het sterven van Jezus mensenwerk geweest. De profetie uit Psalm 34 vertelt ons dat Jezus’ sterven het werk was van God alleen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Hij gaf zijn leven vrijwillig, uit liefde voor jou.

Wie je bent in eenheid met Christus
Door het wonder van het kruis ziet God jou nu altijd alleen nog maar in eenheid met Christus. In eenheid met Christus ziet Hij jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt.

 • Omdat Christus rein is,
  ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als rein.
 • Omdat Christus heilig is,
  ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als heilig.
 • Omdat Christus rechtvaardig is,
  ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als rechtvaardig.
 • Omdat Christus volmaakt is,
  ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als volmaakt.

Dit betekent niet dat jij je best moet doen om rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt te worden. In eenheid met Christus ziet God je nu ook als rechtvaardig, rein, heilig en volmaakt omdat je een onverbrekelijke eenheid bent geworden met Jezus Christus. Dit is het geheim van ‘in Christus’ zijn! God heeft je ‘in Christus’ geplaatst en Hij ziet de uitmuntendheid, schoonheid en volmaaktheid van Jezus als Hij naar je kijkt. Daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden! Durf jij te geloven dat God zo naar je kijkt? Je mag het als een bijzonder geschenk aannemen en het je helemaal gaan toe-eigenen!

Je bent het en je wordt het
In Hebreeën 10:14 (NBG) wordt het zevende wonder van het kruis samengevat met deze woorden: ‘Want door één offerande heeft God voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.’ Omdat God je nooit meer los van Jezus ziet, ben je volmaakt in zijn ogen. Toch zegt dit bijbelvers dat we wel nog geheiligd moeten worden. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Maar dat is het niet. Deze tekst gaat over je eeuwige positie in Christus én over je dagelijkse wandel met Jezus. In eenheid met Christus ziet God jou nu als rechtvaardig en volmaakt (je eeuwige positie in Christus), terwijl de Heilige Geest je dagelijks helpt in het proces van heiligmaking (je dagelijkse wandel met Jezus). De Heilige Geest helpt je te worden wat je in eenheid met Christus al bent. Met andere woorden: je bent het en je wordt het!

De moordenaar die vandaag gelooft in het wonder van het kruis is in Gods ogen direct volmaakt in eenheid met Christus, maar heeft nog een hele weg te gaan. De prostituee die vandaag haar leven aan Jezus geeft is in Gods ogen geheel rein in eenheid met Christus, maar mag leren door de ogen van God naar zichzelf te kijken. De pooier die opnieuw geboren wordt is vanaf dat moment in Gods ogen volkomen heilig in eenheid met Christus, maar moet nog leren hoe hij een rein en heilig leven kan leiden. De terrorist die zich heeft overgegeven aan Jezus is in Gods ogen rechtvaardig geworden in eenheid met Christus, maar moet nog leren te gaan leven vanuit zijn nieuwe identiteit in Christus. Dit is Gods buitensporige genade. De Geest van Jezus zal ook jou helpen om het leven van Jezus in jou te leiden. Hij gaat je denken vernieuwen, je gevoelens veranderen en je wil afstemmen op de wil van God. Hij verandert jou van binnenuit naar het beeld van Jezus. Door het wonder van het kruis ga je een schitterende toekomst tegemoet.