Dank, dank en nogmaals dank!

Lieve mensen,

Wat zijn we onder de indruk van jullie hulp. Toen Silvia ons schreef dat ze nog enkele dagen hadden om de laatste € 34.632,- bij elkaar te krijgen voor hun school, wisten we dat wij dit met jullie mochten delen. We hebben tot God gebeden dat Hij in de nood zou voorzien. Ons gebed is ruimschoots verhoord. Binnen twee uur kwam er al meer dan € 12.500,- binnen! Jullie overweldigende respons heeft ons ontroerd. De kinderen van Peru hebben een speciaal plekje in ons hart, maar ook in die van jullie! We hebben de VRIJ ZIJN HELPT actie gestopt. Er is meer binnengekomen dan we dachten: ruim € 52.000,-. We wisten toen nog niet, dat Silvia en haar team ook nog de notariskosten en onroerendgoedbelasting moesten betalen (ruim 10.000 US-dollar). Dit kunnen ze nu ruimschoots doen. Ze houden zelfs wat geld over om bijvoorbeeld een klaslokaal in te richten! Dank jullie wel voor het verschil dat we samen konden maken! Silvia schrijft ons:

‘Ik heb geen woorden om alle mensen in Nederland en God te bedanken. Jullie zijn het antwoord op jarenlang gebed van onze kinderen en leraren. God is écht de vader van deze kinderen, die we voor Hem mogen opvoeden. HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE HULP. Een aantal dagen terug las ik op een ochtend in Lukas 5 over Petrus die aan het vissen was. Ondanks dat ze de hele nacht gewerkt hadden, hadden ze niets gevangen. Deze morgen brak mijn hart. Zo voelde ik me. De pandemie had me de mogelijkheid ontnomen om te reizen en fondsen voor onze school te werven. Er waren zoveel slapeloze nachten, zoveel gebeden. Soms waren we zeker dat Hij het zou doen. Soms kwamen er twijfels. Ik had het idee dat God zei dat ik, net als Petrus, het diepe water moest opgaan om te vissen. Toen we hoorden dat jullie met ons de zee op wilden gaan, hadden we geen woorden om onze God te danken. Toen we later hoorden dat er € 1.000,- per uur (!) binnenkwam, maakte dit ons aan het lachen. We zijn nog steeds opgewonden. We deden een beroep op het Vaderhart van God voor onze kinderen. Door júllie heen heeft Hij onze gebeden verhoord! We zien hierin het gulle hart van onze God en zijn volk. Er is zelfs genoeg binnengekomen om de kosten voor de notaris en de onroerend goed belasting te betalen. Prijs God voor altijd! Jullie nieuwsbrief laten we aan al onze kinderen zien. We zullen het bewaren zodat zij weten dat God altijd bij ons is, omdat de God van Abraham, Izaäk en Jakob zich tastbaar aan ons heeft getoond. Het zal hen vertrouwen geven voor de uitdagingen waarmee zij in hun tijd geconfronteerd worden. We hebben jullie land en heel Europa gezegend. Zijn aanwezigheid straalt op jullie allemaal.’

In het filmpje willen we jullie – samen met Silvia en haar man en dochter – heel hartelijk bedanken voor jullie ruimhartige gaven. Het heeft ons diep ontroerd. Samen zijn we sterk!