Missie

Vrij_Zijn-300x250-1Vrij Zijn is een bediening en tegelijkertijd een beweging van christenen uit allerlei kerken in Nederland die hun identiteit, vrijheid en eenheid in Christus hebben gevonden en die dit onderwijs willen (helpen) uitdragen waar zij kerken en werken.

Vrij Zijn heeft drie belangrijke pijlers waarop al haar activiteiten zijn gefundeerd:

·      Identiteit in Christus
·      Vrijheid in Christus
·      Eenheid in Christus

Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren.

Dit doet zij door middel van het organiseren van conferenties, seminars, de Vrij Zijn Bijbelschool, Vrij Zijn TV en door het publiceren van boeken, e-books, audio CD’s en DVD’s.

In dit alles wil Vrij Zijn de bevrijdende boodschap van Gods liefde verkondigen.

Als Vrij Zijn doen we mee met MissieNederland. Dat betekent dat we actief de samenwerking opzoeken om vanuit Jezus’ missie de kerk in beweging te brengen voor wijk en wereld. In het netwerk van MissieNederland moedigen we elkaar aan, delen we expertise, signaleren we waar beweging nodig is en anticiperen we daarop. Zo versterken we elkaar én de hele kerk in ons gezamenlijk verlangen om Jezus’ missie uit te leven.