De zeven wonderen in Jeruzalem

Wonder 1: Het wonder van vergeving

In deze zevendelige serie voor Pasen gaat Wilkin in Jeruzalem op zoek naar de zeven plaatsen waar Jezus heeft gebloed om te ontdekken wat dit voor ons betekent. In de eerste aflevering bezoekt hij ondermeer de hof van Gethsemané, waar de meest dramatische worsteling in de wereldgeschiedenis plaatsvond. De unieke beelden en het indringende verhaal doen je meer dan ooit beseffen wat Jezus in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft doorstaan. Een boodschap die niet eerder op deze wijze in beeld is gebracht.

Wonder 2: Het wonder van verlossing

In deze zevendelige serie gaat Wilkin in Jeruzalem op zoek naar de zeven plaatsen waar Jezus heeft gebloed. In aflevering twee bezoekt hij de plek waar het meest spectaculaire moment in de laatste achttien uur van Jezus’ leven plaatsvond. Verder gaat hij op zoek naar overblijfselen van het paleis van hogepriester Annas om te ontdekken wat het tweede wonder van het kruis voor ons betekent. De unieke beelden en het indringende verhaal brengen je tweeduizend jaar terug in de tijd om te beseffen wat Jezus in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft doorstaan.

Wonder 3: Het wonder van reiniging

Wilkin gaat in Jeruzalem op zoek naar de zeven plaatsen waar Jezus gebloed heeft. In aflevering drie bezoekt hij een plek, waarvan we vrijwel zeker weten dat Jezus daar gelopen heeft. En waar het bloed van Jezus voor de derde maal de aarde doordrenkte. Aan het eind van deze aflevering vertelt Wilkin het waargebeurde verhaal van Hans, die – na dertig jaar geleefd te hebben onder het terreur van nachtmerries – rust, vrede en stilte ontving door het wonder van het kruis. De indrukwekkende beelden en het indringende verhaal nemen je mee naar de laatste achttien uur van Jezus om te beseffen wat Hij ook voor jou heeft gedaan.

Wonder 4: Het wonder van genezing

In aflevering vier daalt Wilkin af naar de diepgelegen kelder van een nonnenklooster in het Oude Jeruzalem. Hier is de Romeinse bestrating van het binnenplein blootgelegd waar Jezus is verhoord, gegeseld en veroordeeld. Op deze historische plaats vraagt Wilkin zich af waarom het lichaam van Jezus zo ernstig verminkt moest worden. Aan het eind van de aflevering bezoekt hij het badwater van Bethesda om zijn persoonlijke verhaal te vertellen hoe God hem op wonderlijke wijze genas van epilepsie. De indrukwekkende beelden en het indringende verhaal nemen je mee naar de laatste achttien uur van Jezus om te beseffen wat Hij ook voor jou heeft gedaan.

Wonder 5: Het wonder van bevrijding

Vandaag keert Wilkin nog één keer terug naar het nonnenklooster in het hart van het Oude Jeruzalem, waar een bijzonder detail hem bijna was ontgaan. Vervolgens bezoekt hij een bijzonder kapelletje, waar hij je meeneemt naar het moment waarop Romeinse soldaten Jezus op een wrede manier hebben gekroond met een doornenkroon. In deze kapel vinden we een bijzonder kunstwerk dat ons helpt om de betekenis van het vijfde wonder van het kruis te begrijpen. De indrukwekkende beelden en het indringende verhaal nemen je mee naar de laatste achttien uur van Jezus om te beseffen wat Hij ook voor jou heeft gedaan.

Wonder 6: Het wonder van verzoening

Vandaag loopt Wilkin met een groep pelgrims in de voetsporen van Jezus de Via Dolorosa op weg naar Golgotha. Een illusie rijker gaat hij op weg naar de zogenaamde ‘Straat van Herodes’ – slechts enkele meters verwijderd van de Tempelberg in Jeruzalem – waar hij stil valt bij een wel heel bijzonder brokstuk van de verwoeste tempel met een geheimzinnige inscriptie. Vanaf deze gevelsteen klonk, precies op het moment dat Jezus stierf aan het kruis, een luid bazuingeschal door heel Jeruzalem om aan te kondigen dat het Paaslam was geslacht. Er is geen betere plek om stil te staan bij de vraag waarom Jezus uiteindelijk werd gekruisigd.

Wonder 7: Het wonder van de wedergeboorte

In deze laatste aflevering vraagt Wilkin zich af waarom die Romeinse soldaat het lichaam van Jezus met zijn speer doorstak, terwijl hij zag dat Jezus al gestorven was. Na een indrukwekkend bezoek aan de Graftuin in het Oude Jeruzalem en een verrassende ontdekking op de Olijfberg verlaat Wilkin Jeruzalem om op weg te gaan naar het zuidelijkste puntje van het Meer van Galilea. Op de plek waar de rivier de Jordaan het meer verlaat, bevindt zich de doopplaats Yardenit. Hier laten elke dag honderden mensen vanuit de hele wereld zich dopen. Op deze prachtige plek laat Wilkin je zien hoe God door het wonder van het kruis naar je kijkt: gewenst, gewild en innig geliefd.