De zeven wonderen (Animaties)

Wonder 1: Het wonder van vergeving

In Gethsemané wist Jezus dat, als Hij de beker – gevuld met onze zonden – in onze plaats zou leegdrinken, Hij met onze zonde tot zonde gemaakt zou worden. Bij elke slok proefde Hij onze haat, angst, paniek, lust, zonde en dood. Jezus deed dit om ons te redden. Het mooiste dat we Hem kunnen geven is onze levensbeker gevuld met onze zonden. Dan is Jezus niet voor niets gestorven.

Wonder 2: Het wonder van verlossing

De soldaten kwamen om Jezus gevangen te nemen. In het huis van hogepriester Annas wordt Jezus tot bloedens toe mishandeld. Jezus was onschuldig, maar liet zich zonder zich te verdedigen in onze plaats vals beschuldigen en mishandelen. Door het bloed van Jezus en op grond van ons getuigenis moet de duivel, die ons aanklaagt, voor altijd verstommen.

Wonder 3: Het wonder van reiniging

In de laatste achttien uur werd Jezus twee keer verhoord. Tijdens de mishandelingen werd Jezus niet alleen bespot, bespuugd en geslagen. Ook zijn baardharen werden uit zijn wangen getrokken. Voor de derde keer besprenkelde het bloed van Jezus de aarde. Het is niet alleen de boze die ons aanklaagt. Ook ons geweten klaagt ons aan, waardoor wij ons schuldig voelen. De Bijbel belooft dat het bloed van Jezus ook ons geweten zal reinigen.

Wonder 4: Het wonder van genezing

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing.

Wonder 5: Het wonder van bevrijding

Na de geseling, deden de soldaten Jezus een rode soldatenmantel om. Ze vlochten een doornenkroon en zetten deze hardhandig op zijn hoofd. De vlijmscherpe doorns drongen door zijn huid, waardoor Jezus voor de vijfde keer begon te bloeden. De ‘kroning’ van Jezus was een profetische handeling, waardoor God ons wil laten zien dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon (de vloek) van ons leven.

Wonder 6: Het wonder van verzoening

Jezus stierf aan het kruis dat bedoeld was voor Barabbas. Zijn naam betekent ‘zoon van de vader’. Door te sterven aan het kruis nam Jezus de plaats in van alle veroordeelde zonen en dochters van de Vader. Jezus heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend. Door het wonder van het kruis zijn wij verzoend met God de Vader.

Wonder 7: Het wonder van de wedergeboorte

Zes uur lang hing Jezus aan het kruis. Zijn laatste woorden waren: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Het is volbracht!’ Een Romeinse soldaat stak een speer in de zij van Jezus om te zien of Hij al gestorven was. Op dat moment kwam er water en bloed uit, als bij een nieuwe geboorte. Door het wonder van het kruis kunnen wij opnieuw geboren worden en worden we ‘in Christus’ door God goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind.