Organisatie

De naam van de instelling
Stichting Vrij Zijn
Stichting Vrij Zijn is een ANBI instelling sinds 17 december 2015.

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Vrij Zijn

RSIN/fiscaal nummer: 855836490

Postadres: Postbus 161, 7120 AD Aalten

Bezoekadres: Industriestraat 1, 7122 AP Aalten

Bestuurssamenstelling
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

Vrij Zijn bestaat uit drie juridische entiteiten:
1. Stichting Vrij Zijn.
De Stichting Vrij Zijn is de hoofdstichting, waarbinnen alle activiteiten van Vrij Zijn plaatsvinden. Voor info zie hierboven.
2. CrossLight Media BV.
In deze BV zit van oudsher het pand dat door Vrij Zijn gehuurd wordt. Verder zijn er geen eigendommen of activiteiten in deze BV. Als directeur is door de aandeelhouder, Frans de Jong benoemd, werkzaam bij de Stichting Vrij Zijn.
3. Stichting Geboren om Vrij te Zijn.
Deze stichting bezit de aandelen van CrossLight Media BV. Verder zijn er geen activiteiten in deze stichting. Bestuurders van deze stichting zijn Jan Willem Grievink, voorzitter en Jaap Feddes, penningmeester en secretaris.

Doelstelling
Stichting Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren.

ANBI

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in hoofdstuk 5.5 van het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 4 van het beleidsplan.

Financiële verantwoording
De activiteiten van de stichting geboren om vrij te zijn per 1 januari 2016 overgegaan zijn naar de nieuwe Stichting Vrij Zijn.
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.
Klik hier voor de cijfers van 2015.