Wij kiezen voor eenheid

Bestel het (gratis) boekje ‘Ik ben één van wij’
Wilkin van de Kamp schreef een aanstekelijk boekje om de beweging van eenheid in ons land handen en voeten te geven. Als we weten wie we zijn in Christus kunnen we onze eenheid in Christus vieren en zichtbaar maken, door onze harten te laten samensmelten en de handen ineen te slaan om een wereld te bereiken die de liefde van God nog niet kent. 

Bestel het boekje

Vanuit onze liefde voor Christus zijn we geroepen om elkaar te blijven zoeken op het niveau van hart en handen, tot eer van Hem.
Machiel Jonker, voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 

Laten wij ons enthousiast blijven inzetten voor de samenwerking van christenen. Tot zegen van alle gelovigen rondom Christus en allen in ons land.
Gerard de Korte, bisschop ’s-Hertogenbosch 

Oecumene van het hart vraagt om concrete ontmoeting, aanbidding en samenwerking. Zonder deze concretisering vervluchtigt eenheid.
René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland 

Met Christus als het centrum van onze gemeenschappen ontstaat de ruimte haast vanzelf om samen te doen wat samen kan. Waar wachten we nog op?
Bernd Wallet, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk 

Documentaire ‘Wij kiezen voor eenheid’
Donderdagavond 6 oktober is het precies tien jaar geleden dat de dag voor verootmoediging en verzoening plaatsvond in Den Haag. Op deze dag kwamen 3.000 christenen en nationale kerkleiders op het Malieveld in Den Haag samen om God en elkaar vergeving te vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan. Exact tien jaar later om 20:55 uur zendt Family7 de Vrij Zijn documentaire ‘Wij kiezen voor eenheid’ uit. In deze docu kijkt Wilkin met nationale leiders terug op de dag van verootmoediging en verzoening en vraagt hen of deze dag het geestelijk klimaat in Nederland veranderd heeft. De documentaire zal op hetzelfde tijdstip ook te zien zijn op ons Vrij Zijn tv-kanaal op YouTube.