Trainingsschool 2017-2018

Getuigenis

Bijbels gefundeerde cursus
Basis: wie je bent in Christus.

Bewust leven vanuit de band met Christus, zoals de Heidelberger Catechismus in zondag 1 al verwoord: Wat is mijn enige troost? Dat ik het eigendom ben van Christus….

Hij is rechtvaardig, heilig, goed, volmaakt, rein,

En wanneer ik Hem ken, als schaap van Zijn kudde, soldaat in Zijn leger, bruid van de Bruidegom, dan is Hij om me heen. De Vader ziet mij als Jezus en Hij zegt: Dit is Mijn geliefde zoon/dochter, in hem/haar heb Ik mijn welbehagen. Ik kan Mijn ogen niet van mijn kind afhouden.

Leven met Hem betekent ook dat we in ons leven alle verbintenissen onder Zijn gezag mogen weten.

We leven in een gebroken wereld. Dat wil zeggen dat de boze probeert vat te krijgen op ons leven. De vader van de leugen bedroog Eva in het paradijs al. Zij liet de leugen toe, en zo kreeg de boze voet aan de grond in haar en ons leven.

Vrij zijn in Christus betekent dat we onze familiebanden, vriendschapsbanden, huwelijksbanden, onze broederband ook onder heerschappij van de Heere Jezus mogen brengen.

In onze levensgeschiedenis kan de vader van de leugen op allerlei manieren ingang gevonden hebben. Hij kan ons zelfs gebonden houden, zodat we niet het volle leven in het geloof kunnen uitleven. Die belemmeringen sporen we op mbv een vragenlijst die al die gebieden in ons leven nagaat: wat hebben we meegekregen via ons voorgeslacht, hoe staat het met ons geestelijk welzijn, emotioneel welzijn, onze lichamelijke gesteldheid en onze psychische toestand. Al die gebieden worden biddend voor de Heere gebracht.

Vrij Zijn beoogt een intense samenwerking tussen kerken en gemeenten die de Heere Jezus belijden als Heer. Daarnaast ook een nauwe band tussen medici, psychologen, psychiaters en pastorale werkers in Gods wijngaard. Wanneer iemand vastloopt in zijn of haar leven en een weg gaat langs doktoren, psychologisch geschoolden en pastoraat, probeert Vrij Zijn deze disciplines samen te brengen. De reguliere medische wetenschap houdt weinig rekening met de bovennatuurlijke werkelijkheid. Bij Vrij Zijn probeert men de totale mens in het oog te houden, de mens als eenheid tussen geest, ziel en lichaam. Deze holistische benadering geeft ruimte voor een vruchtbare samenwerking tussen “wetenschappelijke” disciplines en een gelovige omgang met de gebroken mens.

Daarom kunnen pastoraal geschoolden in de Trainingsschool van Vrij Zijn ook, naast gebed voor genezing, troost en bemoediging, ook bidden voor bindingen waardoor mensen gehinderd worden in hun leven, zoals religieuze banden (een wettisch leven), onreine banden, occulte banden, doodsbanden (verkeerde rouw, verlangen naar de dood, enz), en toverbanden (manipulatie, verzet tegen Gods Woord, je heil zoeken bij manipulatieve geneeswijzen)

Zelf heb ik enkele jaren geleden de cursus Contextueel Pastoraat gedaan. Veel van het gedachtengoed van de grondlegger van deze benadering, Nagy, herken ik in Vrij Zijn. 60% van de mensen die contact zoeken met medewerkers van Vrij Zijn voor voorbede, hebben te maken met gebrokenheid op emotioneel gebied. Sommigen zoeken ook bevrijding voor bindingen op het gebied van bovennatuurlijke kwade machten.

Vrij Zijn vind ik een waardevolle aanvulling op de bestaande pastorale benaderingen.

Om als pastoraal werker aan de slag te kunnen gaan met deze vorm van gebedspastoraat is het verplicht om zelf een traject te volgen waarin je je eigen leven met geheimen aan het licht brengt in een aantal sessies in groepen van drie personen. Daarbij wordt de zogenoemde ‘questionnaire’ gebruikt, een dieptedoorlichting van je levensgeschiedenis. Ik heb dit traject zelf ervaren als zeer intens, waardevol, moeilijk soms, maar vooral heilzaam. Mens zonder geheimen worden, mens die in het volle licht van de Heere Jezus mag leven, is fantastisch!

Berry Haverkamp vdm

Berry Haverkamp is voorganger in de PKN gemeente te Aalburg. Binnenkort verbindt hij zich aan de PKN gemeente Giessendam-Nederhardinxveld, wijkgemeente Noord.