Allemaal broertjes en zusjes

De Bijbel leert dat we van nature ‘in Adam’ worden geboren. Adam staat aan het hoofd van het menselijk ras. Hij gaf ons zijn naam, zijn aard, zijn erfdeel en zijn bestemming. Daarom worden we Adamskinderen genoemd en lijken we op onze vader. ‘In Adam’ zijn we als menselijk ras in zijn geheel ontaard. We hebben allemaal zijn zondige natuur geërfd (Psalm 53:4, Filippenzen 2:15). Hierdoor kwamen we in de ogen van God als een geestelijk doodgeboren kindje ter wereld. Onze zonden en onze zondige natuur maakten het onmogelijk om een persoonlijke relatie met God te hebben.

De Bijbel leert gelukkig dat we ‘in Christus’ opnieuw geboren kunnen worden. Door te geloven in het volmaakte offer van Jezus, dat Hij uit liefde voor ons onze zonden op zich nam, worden we vergeven, geestelijk levend gemaakt en zijn we een kind van God geworden. Jezus Christus is het hoofd van Gods huisgezin hier op aarde. Hij geeft ons zijn naam, zijn aard, zijn erfdeel en zijn bestemming. Daarom worden we christenen genoemd, gaan we steeds meer op Jezus lijken, hebben we ‘in Christus’ deel aan al Gods beloften en hebben we in Hem eeuwig leven ontvangen!

‘In Christus’ zijn we opnieuw geboren en zijn we allemaal broertjes en zusjes. Samen maken we deel uit van de wereldwijde familie van God. Wat een geweldige zegen!

Uit: Wie je bent in Christus