De goddelijke ruil

Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas bedoeld was. Barabbas was gearresteerd omdat hij tenminste één man tijdens een opstand had gedood. Hij zat in zijn dodencel te wachten tot hij gekruisigd zou worden. De naam ‘Barabbas’ was een veel voorkomende naam en betekent ‘zoon van de vader’. Je mag hem zien als een vertegenwoordiger van het hele menselijke ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt jouw zondige en rebelse natuur.

Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. God heeft Barabbas en de wereld zijn grote liefde laten zien door Jezus te sturen en Hem in onze plaats te laten sterven toen wij nog vijanden van God waren. Door te sterven aan een kruis nam Jezus de plaats in van alle veroordeelde zonen en dochters van de Vader.

Aan het kruis vond een goddelijke omwisseling plaats: Jezus heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend. Door het wonder van het kruis heeft God onze vijandschap tenietgedaan, zodat wij weer met Hem verzoend kunnen worden: ‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft Hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan.’ Jij bent net als Barabbas, zoon van de Vader, bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven.

Uit: De zeven wonderen

 

Aanbieding

Prentenboek: de zeven wonderen 

Pagina’s: 168
Auteur: Wilkin van de Kamp
Illustraties: Glenn van der Mull
Prijs: Van €27,95 voor € 19,95De_zeven_wondere_54bf9462e3d10

Bestellen >>

‘Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’
(Johannes 15:13, NBG)

In De zeven wonderen neemt Wilkin van de Kamp je mee naar de zeven momenten in het Paasverhaal dat het bloed van Jezus de aarde doordrenkte.Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg om het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde te sprenkelen, zo doordrenkte tweeduizend jaar geleden het bloed van Jezus zeven maal de aarde, waardoor de zeven wonderen van het kruis in jouw leven kunnen plaatsvinden.

Een indringende vertelling over de laatste achttien uur van Jezus met adembenemende illustraties van Glenn van der Mull.