De goede Herder ziet jou

‘Ik ben de deur voor de schapen.
Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden.’
(Johannes 10:7)

Een schaapskooi was in het oosten niet meer dan een omheining van opgestapelde stenen met een nauwe ingang. De herder sliep gewoonlijk in de deuropening. Geen schaap kwam de schaapskooi binnen dan alleen via hem. De herder liet de schapen een voor een in de schaapskooi toe door zijn lichaam als de deur van de schaapskooi te gebruiken. Jezus zei dat Hij de enige deur – de enige weg – tot God de Vader is: ‘Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren’ (Matteüs 11:27). Je kunt God alleen maar leren kennen door Jezus Christus. Alleen door Jezus kun je het Koninkrijk van God binnengaan.

God vraagt jou om jezelf te zien als een schaap van zijn kudde en Jezus als jouw herder. Je vindt alleen veiligheid in het kennen van de Goede Herder. Het is bijzonder om bij deze Herder te horen. Het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt namelijk veel op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die jou ziet, die jou liefdevol aankijkt, die jou nooit uit het oog verliest en die naar jou omziet. Dat is geweldig: jij wordt door Hem gezien! Onder al die miljoenen, ja, miljarden mensen heeft God jou op het oog!