De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets

De Goede Herder helpt ook jou om rust te vinden in een wereld vol onrust, veiligheid te vinden in een omgeving die onveilig is, geestelijke gezondheid te ervaren terwijl de mensen om je heen doodziek zijn van van alles en nog wat. Jij hebt een herder en Hij zorgt ervoor dat je vindt en ontvangt wat je iedere dag nodig hebt. Zoals een herder zorgdraagt voor zijn schapen in een wereld vol roofdieren en dreiging van gevaar, zo is God er om voor jou te zorgen en jou te helpen.

‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets’ is niet alleen een constatering. Het houdt tevens een geweldige belofte in: als ik de Goede Herder volg als een schaap, zorgt Hij voor mij! David werkt dit verder uit in deze prachtige psalm. Het ontbreekt mij niet aan:

rust: ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden’ (vers 2a).
water: ‘Hij voert mij aan rustige wateren’ (vers 2b).
herstel: ‘Hij verkwikt mijn ziel’ (vers 3a).
Gods leiding: ‘Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil’ (vers 3b).
Gods nabijheid: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij’ (vers 4a).
troost en moed: ‘Uw stok en uw staf die vertroosten mij’ (vers 4b).
voedsel: ‘U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen’ (vers 5a).
blijdschap: ‘U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’ (vers 5b).
zegen: ‘Heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven’ (vers 6a).
eeuwige toekomst: ‘Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen’ (vers 6b).

Uit: U bent altijd bij mij