De rijkste mens ter wereld

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft!
Filippenzen 4:13, NBG

De wortel van armoede is dat je denkt en gelooft dat je waardeloos bent, waardoor je geen hoop noch de moed hebt om (iets) te veranderen. Het maakt je hopeloos en passief. Armoede en rijkdom worden echter niet alleen bepaald door wat je wel of niet bezit. Vele rijken leven in een geest van armoede. Zij hebben bezittingen vergaard omdat ze dachten die nodig te hebben om zich waardevol en geliefd te voelen.

Paulus heeft tijden van armoede maar ook van overvloed gekend. In elke situatie wist Paulus dat hij ‘in Christus’ Gods nooit falende liefde bezat, waardoor hij onafhankelijk was van de omstandigheden. Letterlijk schrijft hij het volgende: ‘Ik heb geleerd dat ik in mij nimmer falende kracht heb die onafhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Ik heb het geheim geleerd tevreden te zijn in elk opzicht en in iedere situatie, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Alle dingen zijn mij mogelijk in Christus, die mij kracht geeft!’ (Filippenzen 4:11-13).

Paulus’ geheim is dat hij weet wie hij is ‘in Christus’. In Hem zijn alle dingen mogelijk! Als jij jezelf blijft zien als een arme zondaar, dan zul je je ook als een arme zondaar blijven gedragen. Als jij jezelf ‘in Christus’ ziet als een nieuwe schepping, dan zul je je steeds meer als een vernieuwd mens gaan gedragen. Als jij jezelf ziet als iemand die ‘in Christus’ alles kan, dan zul je ontdekken dat je veel meer kunt dan je ooit had gedacht.

Uit: Wie je bent in Christus