Geef Hem jouw nacht, Hij geeft jou Zijn morgen

“U ziet het wèl, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft.”
DAVID in Psalm 10:14

Er liep eens een wandelaar met een te zware rugzak aan de kant van de weg. Een boer met paard en wagen haalde hem in. Hij stopte en riep: ‘Vriend, klim maar achter in de wagen. Ik breng je naar de stad.’ De man klom dankbaar op de wagen. Na een poosje viel het de boer op dat zijn passagier die achter op de wagen zat zijn zware rugzak nog op zijn schouder droeg. Hij vroeg: ‘Waarom draag je die zware rugzak nog op je schouder?’ Waarop de man antwoorde: ‘Ik dacht dat hij misschien te zwaar was voor de wagen. Daarom droeg ik hem zelf nog.’

Het is natuurlijk een verzonnen verhaal, maar er schuilt een belangrijke geestelijke les in. We blijven vaak te lang met onze zorgen rondlopen. We vragen God onze zorgen van ons af te nemen, maar merken er niet echt veel van. Dat komt, zegt David in Psalm 10, omdat God je zorgen niet van je afneemt, Hij neemt ze van je aan.

In Psalm 55:23 zegt hij: ‘Geef al je zorgen over aan de Heer, Hij zal je leven dragen; Hij laat niet toe, in eeuwigheid niet, dat de rechtvaardige valt’ (WV). Een andere vertaling zegt: ‘De last op je schouders, draag hem over aan de Heer, Hij zal voor je zorgen; wie Hem trouw is, laat Hij niet bezwijken, nooit’ (GN).Blijf er niet mee rondlopen. Geef Hem je zorgen voor morgen, Hij geeft je er vrede voor terug. Geef Hem je twijfel, Hij geeft je er vertrouwen voor terug. Geef Hem je diepste angst, Hij geeft je er zijn liefde voor terug. Geef Hem je donkerste nacht, Hij geeft je er een nieuwe morgen voor terug.

Uit: Begin je dag met God