Geloof dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is

Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6, NBG). Het was mij nooit opgevallen dat hier expliciet gezegd wordt dat God een beloner is. Meestal had ik in mijn prediking het eerste en laatste deel benadrukt: ‘Als je tot God komt moet je geloven dat Hij bestaat. Je moet Hem ernstig zoeken!’ Wat er nu uitsprong waren de vier woorden: God is een beloner! De Nieuwe Bijbelvertaling zegt: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven!’ Hoe kunnen we God blij maken? Het antwoord is duidelijk: door te geloven dat Hij een beloner is!

Het geloof dat vreugde geeft, is het geloof dat God een beloner is. Zo is Hij! Je hoeft er niet je best voor te doen. Je hoeft er zeker geen ernstig gezicht bij te trekken. De NBG-vertaling heeft dit als enige er ten onrechte bij gezet. In de grondtekst vind je het woord ‘ernstig’ niet terug. Het Griekse woord dat hier met ‘ernstig zoeken’ is vertaald, duidt op ‘in aanbidding tot God naderen’.

God zegt niet dat Hij je zal belonen als je een goed christen bent en de Bijbel helemaal uit je hoofd kent. Hij beloont je niet omdat je de meest getalenteerde christen bent, maar omdat je in aanbidding tot Hem nadert. Omdat je naar Hem verlangt. Hij zegt: ‘Ik beloon je voor het zoeken naar Mij!’ Het Griekse werkwoord voor zoeken betekent letterlijk ‘tevoorschijn zoeken’. We zoeken God met heel ons hart om Hem te ontmoeten. Wij zoeken God niet om iets van Hem te krijgen, maar omdat we van Hem houden.

We zoeken niet de beloning, maar de Beloner! Maar het is Gods natuur dat Hij ons wil zegenen. Hij beloont ons – zegent ons – omdat ons hart naar Hem uitgaat en we zijn liefde willen ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Omdat Hij op de eerste plaats staat. We hoeven er niet ons best voor te doen. We hoeven alleen maar te geloven dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is.

Uit: Groeien in geloof