Genade betaalt de schuld!

Gods genade is zoveel omvattend dat je het niet moet uitleggen maar moet overdragen. Elke keer als wij anderen genade schenken, zoals wij genade van God hebben ontvangen, krijgt genade een gezicht. Genade ontvangen betekent dat je kracht van God ervaart wanneer je om vergeving van zonden vraagt. De Geest van God wast je hart schoon van al je zonden. Genade schenken is dat je Gods kracht ervaart op het moment dat je de ander vergeeft. De Heilige Geest geeft je Gods liefde in het hart voor de ander. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij zei dat wij geroepen zijn om in de toekomende tijd de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen aan een wereld die geen genade kent.

De gedachte dat we iets terug moeten doen om Gods genade te ontvangen is een van de meest krachtige bolwerken die ons ervan weerhoudt om in de vrijheid te komen. Het gevoel dat je altijd te kort schiet, komt ook voort uit de gedachte dat je toch iets zou moeten doen om Gods genade te verdienen. Het is nooit genoeg en je bent nooit goed genoeg. Genade creëert echter geen schuld, genade betaalt de schuld! God kent geen betalingsregelingen maar alleen genade: een stroom van een nooit eindigende, onuitputtelijke en onafgebroken overvloed van genade. Deze genade mag weerklinken in onze dankbaarheid aan Jezus Christus in wie Gods genade voor eeuwig een gezicht heeft gekregen.

Uit: Bevrijd van banden

Handtekening Wilkin 2016-14

 

 

 

Schermafbeelding 2016-10-03 om 13.39.06