Genade en waarheid samen, maken liefde zichtbaar

Jezus heeft ons het zachtmoedige hart van God laten zien, waarin zachtheid en kracht volledig in overeenstemming zijn met elkaar. Hij was zacht voor de tollenaars en zondaars die onderdrukt werden, maar kon boos worden op de farizeeën die de waarheid verdraaiden en geen genade hadden voor anderen. Daarom wordt Jezus zowel het Lam van God als de Leeuw van Juda genoemd. Hij is het allebei, evenveel en tegelijkertijd. Hij was als een lam voor wie op Gods liefde inging, maar als een leeuw voor wie Gods liefde ondermijnde. Hierin heeft Hij ons het hart van God laten zien. Genade en waarheid maken samen Gods volmaakte liefde zichtbaar. Hij roept ons op om zijn voorbeeld te volgen. In dezelfde Geest schrijft Paulus de volgende woorden: ‘Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Zo leeft u de wet van Christus na’ (Galaten 6:1, NBV).

Jezus en zijn kerk regeren in zachtmoedigheid.

Uit: Live in love (NIEUW!)