God breekt door muren heen!

God breekt door muren heen!Angst dwingt ons om muren te bouwen die de kwetsbaarheid en de pijn af moeten schermen. De muren om ons hart verhinderen ons echter om gezonde en duurzame relaties aan te gaan.

We bouwen deze verdedigingsmuren om ons te beschermen tegen ‘vijanden’ die ons verwonden. De muren rondom ons hart verhinderen ons echter om gezonde en duurzame relaties aan te gaan. Je kunt met je partner in één bed liggen, maar door een onzichtbare muur ben je onbereikbaar geworden voor de ander. Je wordt zo een gevangene van de muren die je zelf hebt gebouwd. Muren staan onze relatie met God en de relatie met mensen in de weg. Muren belemmeren ons om verder te groeien. Muren brengen ons in een isolement en beroven ons van onze vrijheid.

Gelukkig weet God ons altijd te bereiken. Hij laat zich niet tegenhouden door muren of gesloten deuren en ramen. Na Jezus’ kruisiging waren de discipelen bang om ook gevangengenomen en gedood te worden. Ze hadden zich in de bovenzaal verstopt met alle deuren en ramen gesloten. Jezus liet zich hier echter niet door afschrikken. Hij doorbrak hun isolement, stond ineens in hun midden en sprak tot hen: ‘Vrede zij u!’  God houdt te veel van ons om ons achter onze muren te laten verpieteren.