God is liefde punt!

Ik spreek en schrijf graag over Gods liefde. Het merendeel van de reacties die ik op mijn boeken krijg zijn hoopgevend. De meeste van mijn lezers spreken hun verlangen uit om de God die liefde is te leren kennen. Toch zijn er nog steeds mensen die twijfelen. Ze vragen zich af of ik niet te eenzijdig ben, of ik niet te veel de nadruk leg op Gods liefde. ‘We moeten ons niet focussen op één aspect van God. Als je je alleen maar focust op Gods liefde, raak je uit balans,’ schreef iemand. ‘God is toch veel meer dan dat? Krijgen we zo niet een veel te lief beeld van God?’ Een ander reageerde: ‘Vergeet niet wat de Bijbel nog meer over Hem zegt. God is liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij kan ook boos worden. Met God valt niet te spotten!’ Het lijkt wel of we niet kunnen omgaan met God, die in alles wie Hij is en die in alles wat Hij doet liefde is. Waar zijn we bang voor? Weer iemand anders reageerde: ‘God is liefde, oké, maar is het niet gevaarlijk om zo’n beperkt Godsbeeld te hebben? Krijgen we dan niet een knuffeltheologie: God die iedereen over zijn bolletje aait? God is toch eerst en vooral heilig? Deze laatste vraag beantwoord ik altijd met een wedervraag: ‘Heeft God Adam en Eva geschapen omdat Hij heilig is, of omdat Hij liefde is?’ En in het verlengde daarvan: ‘Heeft God zijn Zoon naar de wereld gezonden, omdat Hij heilig is of omdat Hij liefde is?’ Het antwoord laat zich raden: ‘God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16, GN). Gods liefde kent geen ‘maar’. God is liefde punt!

Uit: God is liefde punt! (voorverkoop)