God schenkt zijn genade niet in een maatbekertje

Het Latijnse woord voor genade is gratia. Gods genade is gratis, omdat God onvoorwaardelijk van je houdt en jou het goede gunt. God is een blijmoedige en gulle Gever. Hij schenkt zijn genade niet in een maatbekertje. Hij overlaadt je met zijn gunstbewijzen. Zodat je beker zal overvloeien. Hij heeft beloofd dat zijn goedheid en genade je zelfs zullen achtervolgen. Gods genade is gratis, maar niet goedkoop. Jezus stierf in jouw plaats, zodat jij verzoend mag zijn met de Vader en elke dag mag leven in zijn genade. Deze genade mag weerklinken in jouw dankbaarheid aan Jezus. In Hem heeft Gods genade voor eeuwig een gezicht gekregen.

Stel je eens voor dat je om de een of andere reden boos bent op je baas. Als je langs zijn huis komt, pluk je een stoeptegel uit het trottoir en gooit die door de dure spiegelruit naar binnen. In plaats van de politie te bellen komt je baas naar buiten. Hij lacht je vriendelijk toe en nodigt je uit om aan zijn rijk voorziene tafel deel te nemen. Om samen met hem een feestmaal te houden. Een baas die je toelacht, terwijl je verwacht dat hij woedend op je is. Dat moet toch wel een heel bijzondere schok in je teweegbrengen. Zo overrompelend is de genade die van Gods gezicht is af te lezen. Heel Gods gezicht laat zien dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Zijn onvoorwaardelijke liefde doet je dicht bij Hem blijven. Wat er ook gebeurt.

Uit: Hoe God naar je kijkt