Gods liefde maakt het verschil

Als het toekomstbeeld dat Jezus ons schetst waar is, wie wil Hem dan nog volgen? Wat heeft Jezus ons te bieden dat zo aantrekkelijk is dat mensen besluiten christen te worden, wat het hen ook kost? De geschiedenis leert dat juist in tijden van barbaarse vervolging talloze mensen ervoor kozen om christen te worden. De Romeinse historicus Tacitus beschreef in het jaar 64 na Christus hoe keizer Nero massaal de christenen liet oppakken en doden: ‘En aan hun sterven werden spotternijen gekoppeld: ze werden bijvoorbeeld bekleed met huiden van wilde dieren, verscheurd door honden; of aan kruizen genageld; of ze dienden, bestemd voor de vuurdood, bij het invallen van de avond als nachtelijke verlichting.’

Juist in deze tijd van vervolging groeide het aantal christenen tegen de verdrukking in. Waar de wereld geregeerd werd door angst, leken de christenen op het moment dat zij de dood in de ogen keken geen vrees te kennen. De mensen zagen in hen een innerlijke kracht die sterker is dan de dood. Zij proefden iets van de volmaakte liefde van Jezus die alle angst laat verdwijnen. Zijn bovennatuurlijke liefde is zo aantrekkelijk dat velen besloten om – met gevaar voor eigen leven – christen te worden. Zijn liefde tilde hen uit boven alle moeilijkheden, bedreigingen en gevaren. Zijn liefde maakte hen moedig en gaf kracht om hun vervolgers te vergeven en te vertellen dat God van hen houdt. Zijn liefde gaf hen de bovennatuurlijke kracht om door te gaan als zij hier niet meer toe in staat waren.

Gods liefde was en is het geheim van iedere christen, een kracht die ons onafhankelijk maakt van de omstandigheden. Gods liefde is de meest fascinerende, bovennatuurlijke kracht die er bestaat. Gods liefde maakt het verschil.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)