Gods proefwerken

In Gods opleidingsschool stelt God ons op de proef. Hij doet dit niet om te kijken wat wij allemaal weten. Gods proefwerken (als hij ons op de proef stelt) zijn bedoeld om ons iets te leren. Het zijn leerervaringen. God stelde het volk Israël op de proef zodat zij zouden weten wat er in hun hart was. Dat is misschien wel de kern van elke woestijnervaring. God wilde niet alleen zijn volk uit Egypte halen, maar ook Egypte uit zijn volk halen.

In het Westen zijn we erg gefocust op nu! Op het bereiken van doelen. Hierin schuilt een groot gevaar. In Gods opleidingsschool wil God mij niet alleen leren voor dit leven, maar wil Hij mij ook voorbereiden op wat Hij in de eeuwigheid nog met mij wil doen. Daarom is de weg naar het doel (de opleidingsschool van mijn leven) voor God nog belangrijker dan het bereiken van het doel. Ik kan zo gefixeerd raken op de doelen in mijn leven dat ik vergeet te genieten van de weg die mij naar het doel leidt.

God plaatst mij in zijn opleidingsschool om de scherpe kantjes er bij mij af te halen. In Spreuken 27:17 staat: ‘Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.’ God roept mij in mijn ruwe staat om mij te slijpen en Hij gebruikt daar andere mensen voor. Zo kan ik afrekenen met de negatieve gevoelens en zondige karaktereigenschappen die bij mij bovenkomen.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…