Gods weg: een omweg die eindigt in de goede richting

God leidde hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. Exodus 13:17, NBV

Sommige rabbi’s vertalen ‘in de rechte sporen’ uit Psalm 23 als ‘omwegen die eindigen in de goede richting’. Hoe vaak zeggen we niet als het leven moeilijk wordt: ‘Waarom moet mij dit overkomen? Moet ik echt door deze ellende heen? Is er niet een eenvoudiger en kortere weg?’ God leidt ons zelden via de kortste route om met ons tot zijn doel te komen. In de Bijbel lezen we dat God de Israëlieten, toen ze uit Egypte trokken, niet via de kortste route naar het Beloofde Land leidde. God leidde hen via een omweg in de goede richting (Exodus 13:17-18).

God koos bewust niet voor de kortste route, die ‘de weg van de Filistijnen’ genoemd werd. De Egyptenaren hadden deze weg namelijk zwaar versterkt. De Israëlieten zouden een aantal zwaarbewapende garnizoenssteden moeten passeren. De confrontatie met deze Egyptische legers zou de Israëlieten vreselijk ontmoedigen. God wist dat ze hier niet klaar voor waren. Daarom koos Hij ervoor om via een omweg hun geloof te versterken in tijden dat het moeilijk was.

De onveranderlijke God wil jouw leven veranderen, zodat jij op Jezus gaat lijken. Het liefst verander je zo snel mogelijk. Maar zelden gebruikt God de kortste route om ons te veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Als jij tijdens de ‘omwegen die eindigen in de goede richting’ niet meer weet wat er gebeurt of wat je moet doen, is het van levensbelang dat je de Goede Herder op zijn woord gelooft. Hij is te vertrouwen, ook al gaan de dingen compleet anders dan je graag zou willen.

Uit: Begin je dag met God