Heb jezelf lief

Jezelf liefhebben is een opdracht van God. Als Jezus in Mattheüs 22:39 zegt dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf, wordt in dit Bijbelvers nu het Griekse werkwoord agapaō gebruikt.

Dit werkwoord wordt opnieuw gebruikt voor de wijze waarop God ons liefheeft: zonder voorwaarden. Hij zegt niet: ‘Wanneer jij je leven verbetert, zal Ik van je houden.’ Je hoeft God niet eerst van alles te beloven, voordat je zijn liefde kunt ervaren. God stelt geen voorwaarden aan zijn liefde voor jou. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op emotie. Hij houdt niet van jou omdat jij Hem een goed gevoel geeft. Hij houdt van jou omdat Híj liefde is. Hij vindt het belangrijk dat jij je naaste onvoorwaardelijk liefhebt (agapaō) zoals Hij jou onvoorwaardelijk liefheeft (agapaō). En Hij wil dat jij jezelf onvoorwaardelijk liefhebt (agapaō) zoals Hij onvoorwaardelijk van jou houdt (agapaō). Het laatste gaat vooraf aan het eerste: je kunt pas je naaste met Gods liefde liefhebben als je Gods liefde voor jezelf hebt ontvangen.

Liefhebben betekent de ander aanvaarden zoals hij is. Jezelf liefhebben is jezelf aanvaarden zoals je bent: ‘Ik aanvaard de persoon te zijn die ik ben, met de eigenschappen die ik heb en met de beperkingen die ik heb.’

Uit: Live in love