Hier wordt niet geroddeld!

Roddelen is niet alleen schadelijk voor de ander, maar ook voor jezelf. Bij roddelen voel je je meestal niet erg schuldig, omdat het een zonde is waarvan je niet direct ziet dat je daar iemand mee kan bezeren. Maar roddelen maakt meer kapot dan je lief is. Je wordt er namelijk geestelijk melaats door.

Vaak worstelen mensen die roddelen met een laag zelfbeeld. Dat gold ook voor Mirjam. Haar broer Mozes was door God als leider van Israël aangesteld. Waren het wellicht Mirjams minderwaardigheidsgevoelens die haar aanzetten tot roddel en kritiek: ‘Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken?’ (Numeri 12:1). In vers 2 staat: ‘De Here hoorde het.’ Mirjam wordt voor straf melaats.

God maakt duidelijk dat Hij niet wil dat wij óver mensen praten, maar dat wij mét mensen praten. Roddel kan vriendschappen kapot maken, verdeeldheid in de gemeente veroorzaken. Het kan goede reputaties beschadigen en kan nijd, twist en jaloezie aanwakkeren. Daarom roept God het roddelen in ons midden een halt toe. Kies ervoor om vanaf vandaag een roddelvrije zone te zijn. Hier wordt niet geroddeld!