Ieder mens is kostbaar

De Heer ziet wat er overal gebeurt, Hij slaat de mensen gade,
de goeden en de slechten.
SALOMO in Spreuken 15:3, GN

De Bijbel zegt dat God oog heeft voor ons allemaal. God ziet alle mensen op hetzelfde ogenblik, zo groot is Hij. Hij houdt zijn blik aandachtig op alle mensen gevestigd, omdat Hij in ieder mens op zoek is naar iets van Hemzelf. Alle mensen zijn naar Gods beeld geschapen. In ieder mens is iets van God terug te vinden. En daar is God naar op zoek. Om erop in te haken. Om de mens naar zich toe te trekken. In Gods ogen is ieder mens kostbaar omdat hij door Hem is geschapen als een potentiële beelddrager van God. God laat zijn ogen voortdurend over de aarde rondgaan om iedereen hulp te bieden die naar Hem opziet. Mensen die op zoek zijn naar hun Schepper, omdat Hijzelf dit godsverlangen in hun hart heeft gelegd. God heeft een groot hart. Er is ruimte voor iedereen. Hij houdt van alle mensen evenveel. Ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, leeftijd, prestatie, religie, rijkdom of het ontbreken daarvan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor dat grenzeloos liefhebben van God is maar één verklaring: God ís liefde! Hij heeft lief omdat Hij liefheeft. Het is er als een puur wonder. God heeft jou geschapen om zijn liefde aan je kwijt te kunnen. Ook jij bent geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. God wil zich aan jou bekendmaken. Daarom zoekt Hij je steeds weer op, in welke positie of situatie je ook bent terechtgekomen. Hij wil dat je Hem leert kennen zoals Hij is.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)