In het huis van liefde is ruimte

Jij bent geen verrassing voor God. Hij weet waar je mee worstelt, wat er in je omgaat: je onzekerheden en je twijfels. Daarom zegt Hij: ‘Welkom in het huis van de liefde!’ Hier mag jij je in liefde laten omarmen. De Vader houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt. Thuiskomen is de stem van de Vader horen die zegt: ‘Jij bent mijn geliefde kind!’ Je hoeft niets te doen om geliefd te zijn. Je hoeft niets te laten om geliefd te zijn. Je hoeft niet te rennen of te vliegen, niet uit te blinken in liefde, goede daden of stille tijd. Je hoeft niet op je tenen te lopen of je groot te houden, noch klein te voelen. Je mag eenvoudigweg zijn liefde ontvangen en beantwoorden. Elke keer wanneer jij God je Vader noemt, bevestig je dat je zijn geliefde kind bent en ga je ervaren dat zijn liefde in jou alleen maar groter wordt: And as we live in God, our love grows more perfect (1 Johannes 4:17, NLT). Nu je het huis van de Vader bent binnengegaan, kun je het leven vieren zoals God het bedoeld heeft. Gods liefde maakt jouw liefde compleet. Het hart van de Vader is jouw thuis, waar je alles vindt wat je nodig hebt: liefde, geborgenheid, vreugde, passie, tederheid, vergeving en verbondenheid. Als je bij de Vader bent thuisgekomen, nodigt Hij je uit om ook thuis te komen bij jezelf. In het huis van liefde is ruimte voor jou, waar je helemaal jezelf mag zijn.

Uit: Live in love