In zijn ogen vind je wat je nodig hebt

‘Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.’
Psalm 34:5-6

Het is kerstavond. Daar staat ze op het podium. Tien jaar is ze en ze zal voor het eerst een solo zingen in de kerk. De muziek begint te spelen. Haar handen zijn klam, haar knieën knikken. “Weet ik de tekst nog wel, zal ik niet vals zingen?”denkt ze. Haar ogen zoeken het publiek af tot ze hem vindt: haar vader. Zijn ogen stralen haar tegemoet. Een klein knikje: je kunt het, meisje. Ik ben trots op je! En dan begint ze te zingen.

Angst, wie heeft er geen last van? We zijn bang voor van alles: bang voor spinnen, bang om fouten te maken, bang voor verkeerde keuzes, bang voor mensen. Je kunt bang zijn voor veranderingen, voor nieuwe dingen. Angst kan je waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Maar het kan je ook verlammen, je tegenhouden en je zelfs gevangenzetten.

Je hoeft niet angstig te leven. Er is Iemand die jouw leven overziet en alle antwoorden heeft. Maar een antwoord heeft eerst een vraag nodig. God wil dat we naar Hem op zoek gaan, onze vragen aan Hem voorleggen.

Hef je gezicht naar Hem op. In zijn ogen vind je wat je nodig hebt. Liefde, bemoediging, bevestiging. De moed om op te staan, de kracht om door te gaan. Als je naar Hem kijkt, smelten je angsten weg als sneeuw voor de zon. Dan ga je stralen van vreugde.

Uit: Glow; Dagboek voor vrouwen, door vrouwen – Gerdien Lammers