Je bent uitgenodigd in het huis van de liefde

De farizeeën en de schriftgeleerden ergerden zich eraan dat Jezus tollenaars en zondaars in zijn huis verwelkomt om met Hem te eten zonder dat zij zich bekeerd hebben (Lukas 15:2). Jezus maakt door de gelijkenis van de verloren zoon duidelijk dat zijn hemelse Vader precies doet waar Híj van beschuldigd wordt: Hij ontvangt een zondaar en eet met hem! Jezus zegt als het ware tegen de farizeeën: ‘Ik begrijp dat jullie Mij ervan beschuldigen dat Ik met de zondaars aan tafel ga. Dat klopt. Dat is precies wat Ik doe. Ik ga niet alleen met hen aan tafel en Ik verwelkom hen niet alleen in mijn eigen huis. Ik zoek hén op die door jullie worden veracht. Ik overlaad ze met kussen en trek ze naar binnen. Tegen elke prijs wil Ik hun harten winnen om bij Mij thuis te komen eten. Zoals de Vader doet, doe Ik evenzo.’ Jezus nodigt ons allemaal uit om het huis van zijn Vader binnen te gaan.

Uit: Live in Love