Jezus’ bloed spreekt van vergeving en verzoening

De profeten en de vier evangelisten vertellen ons dat Jezus zeven keer heeft gebloed. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren eerder voorspeld, door God gewild en ingegeven en uitgevoerd voor zondige Romeinse soldaten. Met deze profetische handelingen wil God ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent.

Het getal ‘zeven’ is bijbels gezien het getal van de volheid en verwijst altijd naar volledigheid en volmaaktheid. De zeven wonderen van het kruis brengen ons bij Jezus, die op volmaakte wijze, door lijden heen, het offer heeft gebracht om ons volledig met God te verzoenen. Daarom zegt de Bijbel dat wij mogen naderen tot Jezus en tot het bloed der besprenging (Hebreeën 12:22 en 24). Dit ‘bloed der besprenging’ is een verwijzing naar de zeven keer dat Jezus’ bloed op de aarde is gesprenkeld. Het bloed van Abel riep om wraak, het bloed van Jezus daarentegen spreekt van vergeving en verzoening.

Elke keer dat Jezus’ bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar een van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden.

  1. Het wonder van vergeving
  2. Het wonder van verlossing
  3. Het wonder van reiniging
  4. Het wonder van genezing
  5. Het wonder van bevrijding
  6. Het wonder van verzoening
  7. Het wonder van de wedergeboorte

Uit: De laatste 18 uur