Jezus gaf God een gezicht

Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
PAULUS in Kolossenzen 1:15

Ik weet niet welk beeld jij van God hebt. Ik weet wel dat Jezus zegt dat Hij de enige is die jou God kan doen leren kennen zoals Hij werkelijk is. Het is Jezus die God een gezicht heeft gegeven. Dankzij Hem kun je God recht in de ogen kijken. Jezus zegt in Johannes 14:6-7 (NBV): ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Jezus zegt dat Hij de weg tot de Vader is, omdat Hij de waarheid is, oftewel: de enige betrouwbare openbaring van God. Wie Jezus leert kennen, weet wie de Vader is. Dit was de overtuiging van Johannes: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen’ (Johannes 1:18, NBV). Jezus is de meest intieme vertrouweling van God. Hij hoort Gods hart kloppen en weet precies wat er in zijn hart omgaat. Hij claimt God te kennen zoals Hij werkelijk is. In Lucas 10:22 (NBV) lezen we dat Jezus zei: ‘Wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ Jezus wil ook jou het ware gezicht van God laten zien. De onzichtbare God werd zichtbaar in Jezus. Jezus was sprekend zijn Vader: Hij sprak zoals de Vader Hem gezegd had te zullen spreken. Hij was in alles één met Hem en vertegenwoordigde God als de volmaakte beelddrager. Het gezicht van God werd zichtbaar en tastbaar in het leven van Jezus Christus. Zonder Jezus heeft God geen gezicht.

Uit: Begin je dag met God