Jij bent een liefdeskind

Al lang voordat jij aan God dacht, dacht Hij aan jou. Al voor jouw conceptie had God een plan met jouw leven. Jij bent het werk van God. ‘In Christus’ ben je uitverkoren en maakt God je bekwaam om goede werken te doen die Hij heeft voorbereid. Maar hoe kun je Gods plan voor je leven leren kennen?

Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is poeiema. Het Engelse woord poem (gedicht) is daarvan afgeleid. Je zou dus kunnen zeggen dat jij Gods creatie bent, zijn liefdesgedicht. Onder welke omstandigheden jouw conceptie ook heeft plaatsgevonden, jij bent een liefdesbaby. Je bent Gods lievelingskind omdat Hij jou ‘in Christus’ heeft gewild. In dit leven mag jij gaan ontdekken wat God in jou heeft gelegd, wat Hij in zijn volmaakte liefde in jouw hart geschreven heeft.

In zijn brief aan Titus schrijft Paulus: ‘Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen, ons te reinigen en ons tot zijn eigen volk te maken, vol ijver voor goede werken’ (Titus 2:14, WV). God heeft jou ‘in Christus’ gezegend om tot zegen te zijn. ‘In Christus’ kun je niet langer onbeduidend over jezelf blijven denken. God roept jou om in deze gebroken wereld een ambassadeur van zijn liefde te zijn. Hij heeft jou nodig om tot zegen te zijn. Hoe kun jij deze week een ambassadeur van Gods liefde zijn?