Jouw erekroon voor Jezus

Als Jezus terugkomt willen wij niet met lege handen voor de rechterstoel verschijnen. Paulus zegt tegen de christenen in Tessaloniki: ‘Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u?’ (1 Tessalonicenzen 2:19, NBV). Hij herhaalt deze woorden in zijn brief aan de gemeente te Filippi: ‘Mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon’ (Filippenzen 4:1, NBG). Paulus noemt de christenen in Tessaloniki en Filippi zijn hoop, zijn blijdschap en bovenal zijn kroon. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor ‘kroon’ is Stephanos. Hij verwijst naar de erekrans die werd verleend aan de overwinnaar van een wedstrijd of aan iemand die in de oorlog de overwinning had behaald. Vaak was in deze krans goud verwerkt of was hij zelfs helemaal uit goud vervaardigd. In het laatste geval was er dan sprake van een kroon. Als Jezus terugkomt wil Paulus niet met lege handen staan. Hij wil de Koning der koningen bij zijn wederkomst kronen met een gouden kroon. Zijn strijd en het werk van zijn handen zijn gelukkig niet zonder vrucht gebleven. De christenen uit Tessaloniki en Filippi zijn de kroon op zijn harde werken in Gods Koninkrijk. Samen vormen zij een erekroon: Paulus’ geschenk voor Jezus Christus als Hij terugkomt op aarde.

Ik geloof dat God je vandaag vraagt om een belangrijke beslissing te nemen die je leven gaat veranderen. Als jij met mij besluit om vanaf vandaag voor de dag dat Jezus terugkomt te gaan leven, dan ga je vanaf nu anders met je tijd, geld en mogelijkheden om. Dan zie je elke dag als een kans om aan jouw erekroon voor Jezus te werken, opdat je niet met lege handen voor zijn troon zult staan. Iedere persoon die je tot Jezus leidt is een parel in jouw kroon voor Hem. Elke liefdegave die je offert is een diadeem aan jouw kroon voor Jezus. Elke daad van barmhartigheid zal als een diamant zichtbaar worden in jouw kroon voor de Koning der koningen. Alles wat je uit liefde voor Jezus doet heeft eeuwigheidswaarde en wordt zichtbaar wanneer Jezus terugkomt. Het is mijn gebed dat je geloof nooit schipbreuk zal lijden door teleurstelling of tegenslag. Ik bid dat je je elke dag laat leiden door zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde. Want ‘nu zien we God nog niet. We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we Hem echt kennen, zoals Hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde’ (1 Korintiërs 13:12-13, BGT).

Uit: Waarom grijpt God niet in?

Gratis themaconferentie in Ede!
Zaterdag 26 mei 2018

Het is een voorrecht om te zien hoe Jezus, wanneer we bidden voor de zieken, telkens weer mensen geneest van allerlei kwalen, psychische ziekten en lichamelijke aandoeningen. Toch is het een gegeven dat niet alle zieken genezen, dat God niet altijd ingrijpt en dat Hij niet altijd beschermt. Hoe gelukkig je je ook voelt, hoe goed je alles ook op de rit hebt, op een dag zul je met een van deze vragen te maken krijgen:

  • Waarom geneest God niet iedereen?
  • Waarom grijpt God niet in?
  • Waarom beschermt God ons niet?

Tijdens deze conferentie willen Wilkin en Corlien je helpen zoeken naar antwoorden op deze vragen, die verassend genoeg alleen te vinden zijn in Gods liefde. God is zó God. Hij doet alles op zijn manier. Wij leven in de tussentijd: de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. We zitten samen in de boot, op weg naar de overkant: het herstel van alle dingen. Een tijd van geloven zonder altijd te zien! Het is onze wens dat je gaat verlangen om meer van Gods liefde en kracht te zien én dat je meer en meer gaat uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat.’

Deze conferentie is gratis! (inclusief koffie, thee en lunch)