Kerst; een ongelofelijk verhaal

God besloot om mensen te redden, die de ‘onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.
PAULUS in 1 Korintiërs 1:21, HB

Soms denk ik dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In elk geval heeft Hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken. Hij koos een onbeduidend meisje uit van om en nabij de zestien, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen enkele betekenis. Ze werd niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger omdat ze werd aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest. God heeft het Maria niet gemakkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven?

Hoe kijk jij naar de geboorte van Jezus? Hij werd geboren in een arme stal, in een armzalig dorpje in een land dat onderdrukt werd door een wrede bezetter. Niemand zou er iets van gemerkt hebben, als God niet een grote hemelse legermacht van engelen eropuit gestuurd had om de geboorte van zijn Zoon veilig te stellen en bekend te maken. Maar wat doet de Grote Regisseur? Hij stuurt zijn engelen naar een groepje herders, hét uitschot van de maatschappij. Het stond van tevoren al vast dat bijna niemand hun verhaal zou geloven. Deze mannen mochten niet eens als getuigen optreden voor het Joodse Gerechtshof! Is dit de manier om een wereld te overtuigen? Is dit de manier om een wereld te redden? Wie kan dit geloven?

Het ‘dwaze’ verhaal van Jezus’ geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenksel van mensen was geweest, waren al deze ongelofelijke elementen eruit gehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)