Keuzes bepalen je toekomst!

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat verwacht je van de toekomst? Verwacht je gelukkig te worden met een lieve levenspartner, een fijn gezin, een gezellig huis en een prettige baan? Heb je een glanzende carrière voor ogen en voorzie je verre reizen te maken? Misschien zit het erin, misschien ook niet. Jij kunt je plannen maken, maar het is belangrijker om te leren je levensweg met God uit te stippelen. Alleen Hij kan je brengen waar je wezen moet. Vertrouw op Hem. Winnaars zijn in Gods ogen mensen die zeggen: ‘De Heer mag met mij doen wat Hij wil!’ 1

Jeremia, Maria, Paulus en natuurlijk Jezus zijn daarbij ons voorbeeld. Zij gaven hun zelfbeschikkingsrecht uit handen. God mocht het in hun leven voor het zeggen hebben. Jeremia werd geminacht en vervolgd, maar omdat hij wist welke plaats hij in Gods plan mocht innemen, kon hij de problemen van het leven aan. God maakte hem tot een profeet voor de volken en tot op de dag van vandaag zijn de woorden die hij sprak tot zegen voor miljoenen.

Maria durfde een rol te spelen in het plan dat God had bedacht, zonder dat ze wist wat er precies gebeuren zou. Maar ze werd de moeder van Jezus Christus, de Redder en Verlosser van de hele wereld. Het levenspad van Paulus ging niet altijd over rozen, maar hij wist dat God in alle dingen zou voorzien. Omdat hij Gods plan voor zijn leven kende, kon niemand hem ervan weerhouden Gods wil te doen. Zijn onderwijs is fundamenteel voor elk kind van God in elke cultuur, tijd en situatie.

Jezus ging de onderste weg, die voerde naar de diepste dood. Hij bleef echter op God vertrouwen, die Hem uit het graf zou doen opstaan. De dood kon Jezus niet gevangenhouden en Jezus ontving de grootste heerlijkheid. Zij en vele andere personen uit de Bijbel leefden een waardevol en vervuld leven. Kijk naar hen en vraag je af of God ook jouw leven zal mogen leiden.

Twee manieren
De Bijbel beschrijft twee manieren waarop je kunt leven. Je kunt kiezen om te leven door wat de Bijbel noemt ‘de werken van je vlees.’ 2 Je zorgt voor jezelf, je maakt je eigen plannen en worstelt om de dingen te laten gebeuren op jouw manier en op jouw tijd. Het is de natuurlijke manier, de manier waarop veel mensen leven. Helaas brengt deze manier van leven allerlei ellende met zich mee. Je moet veel strijden, je raakt teleurgesteld, gefrustreerd, je faalt en eindigt meestal bekaf en doodmoe. Je bent van streek, verslagen en hebt geen vrede en blijdschap.

De tweede manier waarop je kunt leven is door te leven in geloof. Geloof is het bovennatuurlijke weten, dat je door God geschapen en geroepen bent om te leven volgens zijn plan. Het is erop vertrouwen dat God zal doen wat er gedaan moet worden in jouw leven, om zijn plannen te realiseren. God kan en zal de juiste deuren voor jou openen, als je maar beschikbaar bent. Christenen hoeven niet te lobbyen en doen niet aan vriendjespolitiek. Christenen bidden, in het geloof dat God door de kracht van het gebed dingen in beweging zet en deuren opent op zijn tijd. Dat is de manier waarop ik wil leven en God vraag mijn leven op een bovennatuurlijke én avontuurlijke wijze te leiden.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven …

1. ‘En Maria zei: ‘Ik zal de Heer dienen. Wat u gezegd hebt, laat dat met me gebeuren.’ (Lucas 1:38, GN).

2. ‘Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven’ (Galaten 5:19-21).