Koninklijke vergeving

Jozef had voldoende redenen om verbitterd te zijn: zijn broers verkochten hem, hij werd vals beschuldigd van overspel en vervolgens jarenlang gevangengezet en vergeten. Uiteindelijk komt er een keer in zijn lot en blijkt dat Jozef niet geleerd heeft te vergeten maar te vergeven! God wil dat ook wij leren anderen koninklijk te vergeven: in de mate en de houding waarmee God ons vergeeft. We bekijken vijf vormen van vergeving die je helpen om open en vrij te leven.

Koninklijke vergeving stelt de ander gerust en laat hem weer dichtbij komen
De broers deinzen terug maar Jozef zegt: ‘Kom toch naderbij’ (vers 4). God heeft in de loop der jaren in hun hart gewerkt en ze zijn tot de conclusie gekomen dat ‘dit alles hen was overkomen vanwege hun zonde met Jozef’ (Genesis 42:21). Als er ooit een moment is geweest waarop Jozef het zijn broers had kunnen inpeperen, dan was het op dat moment, maar hij deed het niet. Koninklijke vergeving opent ons hart opnieuw voor degene die ons pijn heeft gedaan. Daarvoor is het nodig dat we God al onze pijn en gevoeligheden geven en onszelf aan Hem toevertrouwen. Zo reageert God ook ten opzichte van ons: ‘Kom dichterbij!’

Uit: Kan een christen gebonden zijn?