Koninklijke vergeving (4)

Jozef had voldoende redenen om verbitterd te zijn: zijn broers verkochten hem, hij werd vals beschuldigd van overspel en vervolgens jarenlang gevangengezet en vergeten. Uiteindelijk komt er een keer in zijn lot en blijkt dat Jozef niet geleerd heeft te vergeten maar te vergeven! God wil dat ook wij leren anderen koninklijk te vergeven: in de mate en de houding waarmee God ons vergeeft. We bekijken vijf vormen van vergeving die je helpen om open en vrij te leven.

Koninklijke vergeving
maakt het gemakkelijk
voor die ander om
zichzelf te vergeven

Jozef heeft zijn broers vergeven maar nu moeten zij zichzelf gaan vergeven. Daarom gaat Jozef nog een stap verder. Hij zegt: ‘Om jullie in het leven te behouden heeft God mij voor jullie uitgezonden’ (vers 5)! De broers kunnen nu heel anders naar de situatie kijken: ‘Dus wij zijn eigenlijk door God gebruikt?’ Was het dan niet verkeerd wat ze hadden gedaan? Jawel, maar Jozef begreep de waarheid die Paulus later zou schrijven in Romeinen 8:28: ‘God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.’

Uit: Kan een christen gebonden zijn?

Kan een Christen gebonden zijn?

Vier vormen van gebondenheid

Pagina’s: 106
Auteur: Wilkin van de Kamp
Prijs: € 9,95

 

Vrijheid is het geboorterecht van elk kind van God! God heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. De vraag is niet of een christen gebonden kan zijn, maar of hij gebonden hoeft te zijn. Dit boek laat ons zien dat we op vier manieren gebonden kunnen zijn, maar bovenal hoe wij het kostbare geschenk van vrijheid in Christus kunnen ontvangen!

Bestellen >>