Laten we de wereld veranderen, met één woord tegelijk

In een samenleving waar we als christenen vaak vijandig bejegend worden en gemakkelijk ontmoedigd kunnen raken, hebben we het hard nodig dat we elkaar bemoedigen om te volharden. De bijbelse opdracht om elkaar te bemoedigen wordt in onze kerken ondergesneeuwd door de invloed van de Nederlandse cultuur. Helaas heeft Nederland geen cultuur van bemoedigen, maar een cultuur van kritiek hebben en oordelen. Deze negatieve houding vinden we zelfs terug in de manier waarop de Bijbel in het Nederlands vertaald is.

In Hebreeën 3:13 lezen we bijvoorbeeld: ‘Vermaan elkander dagelijks!’ Het Griekse werkwoord parakaleo wordt hier in het Nederlands vertaald met ‘vermanen’, terwijl Engelse bijbelvertalers schrijven: ‘Bemoedig elkander dagelijks!’. Het Griekse woord betekent ‘erbij roepen’, ‘oproepen’, ‘vermanen’, ‘aansporen’, ‘aanmoedigen’, ‘vertroosten’ en ‘bemoedigen’. Is het niet opmerkelijk dat Nederlandse vertalers uit het rijtje vertaalmogelijkheden steevast ‘vermanen’ kiezen? Het is een wezenlijk verschil of je dagelijks een portie vermaning krijgt of dat je iedere dag bemoedigd wordt!

Laten we ons massaal bekeren tot de cultuur van Gods Koninkrijk: een cultuur van bemoediging. Laten we de wereld veranderen, met één woord tegelijk.

Uit: Woorden hebben kracht