Leef! De tijd van de liefde is voor jou gekomen.

Het gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet zien, omdat het te groot is.
(Multatuli)

De meesten van ons vinden het een beangstigende gedachte dat ons dingen kunnen overkomen die we niet onder controle hebben. We proberen met man en macht de touwtjes in handen te houden en allerlei strategieën te ontwikkelen om controle over het leven te houden. Zonder dat we het in de gaten hebben beginnen we mensen om ons heen te manipuleren, opdat wat ons overkomen is niet opnieuw zal gebeuren. Uit zelfbescherming bouwen we muren om ons heen om ons te beschermen tegen de mogelijke herhaling van het kwaad. We stoppen onnoemlijk veel energie in het tot in detail regisseren van het leven en hebben niet in de gaten dat de muren, die ons zouden moeten beschermen, uiteindelijk een gevangenis worden.

Dat is niet het leven. Zo heeft God het niet bedoeld. Hij heeft een heel andere bedoeling met je leven. Daarom komt Hij naar je toe en zegt: ‘Leef! De tijd van de liefde is voor jou gekomen!’ (Ezechiël 16:6-8) Door je aan zijn volmaakte liefde over te geven zal de angst worden verdreven en zul je de muren die je hebt opgebouwd niet meer nodig hebben, omdat Hij je met zijn volmaakte liefde zal beschermen.

Het geheim van het leven met God is dat je de controle van je leven aan Hem overgeeft. Sta Hem toe je totale leven te regisseren. Alles wat je aan Hem overgeeft kan Hij leiden. De gebieden van je leven die je niet echt aan Hem toevertrouwt, kan Hij onmogelijk besturen zoals Hij dat wil en volgens zijn plan. God is een gentleman. Hij staat aan de poort van je hoog gebouwde muren en Hij klopt. Hij walst niet over jouw grenzen heen. Het is aan jou of je de poort wilt openen en Hem te vragen de regisseur van je leven te zijn. Want Gods plannen voor jou zijn mooier, beter en groter dan je ooit zou kunnen bedenken. Daarom: ‘Leef! De tijd van de liefde is voor jou gekomen!’

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…