Leef het leven in volheid

Mijn beker vloeit over
DAVID in Psalm 23:5c, NBG

Als je in de tijd van Jezus voor een maaltijd was uitgenodigd, wist je dat je welkom was zolang de gastheer je beker vol schonk. Als de beker leeg bleef, dan was dat een teken van de gastheer dat het tijd werd je bezoek te beëindigen. Maar… als de gastheer je beker overvloedig vulde, zodat de wijn over de rand op de tafel vloeide, dan genoot hij bijzonder van jouw aanwezigheid.

David zegt dat de Goede Herder je uitnodigt aan zijn tafel en dat Hij ervoor zorgt dat je beker zal overstromen. Omdat Hij geniet van jouw aanwezigheid. Precies zoals je bent. Hij houdt van je en niets wat je denkt, zegt of doet kan daar iets aan veranderen. Hij stort zijn zegeningen op buitensporige wijze over je uit om rijkelijk van uit te delen. Zegt Jezus niet dat Hij de Goede Herder is en dat Hij gekomen is om ons het leven te geven ‘in al zijn volheid?’ (Johannes 10:10, NBV). Het Griekse woord voor ‘volheid’ is perisson en betekent letterlijk: ‘meer dan het noodzakelijke’ of ‘overvloedig’. Overvloed veronderstelt dat je boven het niveau van je eigen behoeften wordt uitgetild en daardoor in staat bent om te voorzien in de behoeften van anderen. Ik bid dat jij ervoor kiest om tot zegen te zijn, en dat je mag ontdekken dat er dan altijd overvloed zal zijn om te kunnen blijven geven.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)