Liefde overbrugt alle afstand

Als de vader zijn eigenzinnige zoon op blote voeten, in vodden gekleed en ruikend naar een varkensstal ziet terugkeren, rent hij naar hem toe om hem te omhelzen. Hij ontvangt hem met open armen, zonder enige terechtwijzing of een lijstje met sancties. Hij vraagt hem niet wat hij met het geld gedaan heeft of waarom hij zijn familie beschaamd heeft. Hij wacht niet op een schuldbekentenis, maar omarmt en kust zijn jongste zoon. Het is een kus die de afstand overbrugt die tussen hem en zijn jongste zoon is ontstaan. Het is een kus die het hart van de vader, dat overstroomt van liefde, onthult. Het is een tedere, welgemeende kus als uiting van zijn liefde.

Het is niet ondenkbaar dat Jezus zich in deze gelijkenis heeft laten inspireren door de woorden uit Psalm 85: ‘Goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten [NBV: ‘omhelzen’]; de gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen’ (Psalm 85:11, SV). Als Gods genade en waarheid je hart veroveren, kun je je onvoorwaardelijk overgeven aan zijn onvoorwaardelijke liefde. Zo riep koning Hizkia die door God was genezen en gered was van de dood, het uit: ‘U hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, … U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen’ (Jesaja 38:17). Het is Gods liefdevolle omhelzing die alle stemmen doet verstommen. Als je ziel lieflijk omhelsd wordt door Gods genade en waarheid, stroomt de liefde van God je hart binnen en weet je dat je echt bent thuisgekomen. Het licht breekt door. Er is volop leven en volop perspectief. Gerechtigheid en vrede worden je deel, als een tedere kus van de vader.

Uit: Live in love