‘Maak eens een geluidje!’

Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen,
en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.
(Johannes 14:21)

‘Maak eens een geluidje!’ vragen kinderen aan hun vader die zich ergens in een kast heeft verstopt. Ze kunnen hem niet vinden en vragen om een teken. Het geluid van zijn stem zal ze dichter bij de plek brengen waar hij zich verborgen houdt. Misschien loop jij ook rond in de woonkamer van je leven en heb je God ook om een ‘geluidje’ gevraagd. Wat zou het prachtig zijn als God je een bijzonder teken gaf. Gelukkig zwijgt God niet. Hij laat je niet dwalen als je vraagt naar Hem. Hij wil zich aan jou bekendmaken. Hij vraagt je aandacht voor zijn hoogste Woord. Dat is Jezus zijn Zoon. In Hem heeft God alles gezegd wat Hij jou wil laten weten. Namelijk dat Hij je liefheeft en je wil redden. Jezus heeft Gods stem zuiver en duidelijk laten horen.

Wij zijn niet anders dan de kinderen die blindemannetje spelen. We hebben een blinddoek voor en proberen tastend de uitgang van de donkere kamer te vinden. Daarbij botsen we op elkaar en bezorgen we elkaar de nodige pijn. Alleen kunnen we de uitgang moeilijk vinden. Een blindeman heeft iemand nodig die hem aanwijzingen geeft om de deur te vinden die leidt naar het licht. Jezus zelf heeft ons de aanwijzing gegeven dat Hij de deur is waardoor we bij God kunnen komen: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden. Hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:9-10). In Jezus strekt God zijn handen naar je uit om zich te laten vinden. Je hoeft niet langer in het donker te blijven tasten. Nergens is God tastbaarder dan in Jezus, zijn Zoon. Jezus is Gods cadeau voor jou. Hij brengt je dichtbij God.

Uit: Hoe God naar je kijkt

Handtekening Wilkin 2016-14