Mijn oude mens moet sterven

Met Christus ben ik gekruisigd.
(Galaten 2:20)

De kwaliteit van mijn leven kan zo anders zijn als God de regisseur van mijn leven wordt. Dit betekent dat God mij vraagt te sterven aan alles wat zijn plan met mijn leven in de weg staat. Met andere woorden: God wil zondermeer dat mijn oude mens van het toneel verdwijnt! Mijn oude mens heeft de neiging om zelf te bepalen wat goed is voor mij en wat niet. Mijn oude mens wil zelf god zijn. Hij is niet te veranderen, te verbeteren of te vernieuwen. Mijn oude mens is daarom vijandig tegenover God omdat hij zich niet aan God wil onderwerpen. In Gods ogen is mijn oude mens hopeloos en onveranderlijk. In Jezus houdt God mij de waarheid voor: mijn oude mens moet sterven. En daar is een wonder voor nodig: het wonder van het kruis!

Als ik wil dat God de regisseur van mijn leven wordt moet ik eerst met mijn oude mens, mijn zondige natuur, afrekenen. De hemelse regisseur heeft hierin voorzien toen Jezus in mijn plaats aan het kruis werd genageld. Tweeduizend jaar geleden is mijn oude mens met Hem gekruisigd. Met Christus gekruisigd zijn betekent dat ik erken en belijd dat ik niet langer de regisseur van mijn leven ben. Het betekent dat ik mijn vroegere manier van leven opgeef. Het betekent dat ik mijn denken grondig laat vernieuwen en alles wat mij geleerd en overgeleverd is afstem op wat Jezus heeft geleerd en heeft overgeleverd. Het betekent dat ik niet langer mijn zondige begeertes en verlangens volg, maar belijd dat niet mijn wil, maar zijn wil geschiede! Het betekent dat ik niet langer de touwtjes in handen heb, maar de regie van mijn nieuwe leven volledig aan God toevertrouw.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven …

Handtekening Wilkin 2016-14