Niet alles wat jou overkomt is Zijn wil

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht?
En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

JEZUS in Matteüs 10:29

In de Heidelbergse catechismus staat ‘dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja zelfs, dat mij alle dingen tot mijn heil moeten dienen.’ Maar is dat wat Jezus ons leert? In het tekstgedeelte van vandaag zegt Jezus dat niet één musje ter aarde zal vallen buiten God om, zonder dat onze hemelse Vader ervan weet en erbij is. In de grondtekst staat niet dat het ook zijn wil is. Catastrofes, verkeersongelukken, natuurrampen en andere verschrikkelijke gebeurtenissen zijn niet voorbestemd door God.

Niet alles wat ons overkomt is Gods wil. Toen Adam en Eva de Hof van Eden moesten verlaten leefden ze niet langer onder de bescherming van God. Is God vervolgens oneerlijk als er nare dingen gebeuren? Veel rampen zijn het gevolg van menselijk falen, menselijke nalatigheid en soms boze opzet. Koning Salomo concludeert: ‘Dat heb ik allemaal gezien, toen ik mijn aandacht vestigde op alles wat er hier in deze wereld gebeurt zolang de ene mens macht uitoefent ten koste van de andere’ (Prediker 8:9, GN). Omdat zondige mensen om de macht strijden, lijden onschuldige mensen onder het onrecht dat hen wordt aangedaan. Wij zijn het die de aarde gevuld hebben met geweld, haat, oorlog, slavernij, misbruik, ongelijkheid en onderdrukking. Een groot deel van al het lijden wordt veroorzaakt doordat wij egoïstisch zijn en elkaar oneerlijk en onjuist behandelen. Je kunt je afvragen waarom God niet ingrijpt als wij er zo’n puinhoop van maken.

Maar God vraagt zich af waarom wij niets doen: ‘De Heer ziet dat er geen recht heerst en is diep verontwaardigd. Hij staat verbijsterd: niemand die iets doet, niemand die ingrijpt!’ (Jesaja 59:15-16, GN). Grijpt het jou nog aan?

Uit: Begin je dag met God