‘Al wat waar en waardig is, bedenk dat!’

Is het echt mogelijk dat de mallemolen van leugenachtige en onreine gedachten in ons denken gestopt wordt? Is het waar dat er een moment in ons leven komt dat onze gedachten alleen maar gevuld zullen zijn met vrede en rust? Paulus geeft in Filippenzen 4:7 het antwoord: ‘De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ De bovennatuurlijke vrede van God – die door de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort – is onze schildwacht. Paulus gebruikt voor ‘behoeden’ een militaire term die we het beste kunnen weergeven als ‘bewaken’ of ‘beschermen’.

De duivel richt zijn giftige pijlen op onze gevoelens en gedachten, maar de bovennatuurlijke vrede van de Heilige Geest zal onze harten en gedachten beschermen tegen elke pijl van de boze. Het is de Heilige Geest die ons denken vernieuwt. Alleen als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, zullen de woorden van Paulus waarheid in ons leven worden: ‘Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat’ (Filippenzen 4:8). God vraagt niet iets van ons wat wij niet kunnen realiseren. De Heilige Geest zal ons helpen rein en heilig te denken en te leven.

Uit: Kan een christen gebonden zijn?

Handtekening Wilkin 2016-14

Schermafbeelding 2016-09-13 om 11.30.03