Ontvang met open hart en open handen

Als je gedoopt bent in de Heilige Geest heb je voortdurend een nieuwe vervulling met de Heilige Geest nodig. Paulus spreekt over een herhaaldelijk vervuld worden met de Heilige Geest als hij zegt: Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest (Efeziërs 5:18). De werkwoordsvorm die in het Grieks voor het woordje ‘vervuld’ wordt gebruikt, maakt duidelijk dat het een blijvende opdracht is, een herhaaldelijke gebeurtenis: word voortdurend vervuld met de Geest. Toen ze evangelist Dwight L. Moody eens vroegen: ‘Bent u ook vervuld met de Heilige Geest?’ gaf hij als antwoord: ‘Ja, maar ik lek.’ Hij had gelijk. We zijn allemaal lek. We hebben het steeds weer nodig om met Gods Geest gevuld te worden. Weet je hoe water blijft zitten in een emmer zonder bodem? Op maar één manier: hou de emmer in het water. Laat je hart voortdurend naar God uitgaan in Woord en gebed. Met een open hart en open handen om van Hem te ontvangen. Frederick B. Meyer was een vriend van Moody en hij heeft deze opzienbarende uitspraak gedaan: ‘God vult niet diegenen met zijn Heilige Geest die in de volheid van de Geest geloven, of degenen die naar Hem verlangen, maar degenen die Hem gehoorzamen’ (zie Handelingen 5:32).

Uit: Gods Geest in en op ons (NIEUW!)