Schaken met God

Waar ik ook kom, merk ik dat veel christenen op zoek zijn naar Gods leiding in hun leven. Ik ben ervan overtuigd dat God de regie van hun leven in handen wil nemen en dat elke christen kan leren Gods stem te verstaan en zijn leiding in zijn leven te ervaren. Ik hoorde ds. Arie van de Veer het volgende voorbeeld geven over hoe God de regie van mijn leven in handen heeft en mij daar brengt waar Hij mij hebben wil. Dit voorbeeld neemt een bepaalde druk weg, waardoor het wandelen met God heel ontspannen wordt.

Onze wandel met God is te vergelijken met een schaakpartij. Daarbij is God de grootmeester die in staat is ontelbare partijen simultaan te spelen en te overzien. Hij vraagt mij de eerste zet te zetten in de schaakpartij van het Leven. Die zet mag ik zelf bedenken. Voor elke zet ben ik honderd procent verantwoordelijk. Het is goed om dit al biddend te doen. De vrede van God zal mijn gids zijn in de beslissingen die ik neem (Kolossenzen 3:15).

Ik kan mij hierbij ook laten adviseren door goede raadgevers die ‘de regels van het spel’ kennen. Vervolgens zal God elke keer als ik een zet heb gedaan een tegenzet doen. Hij overziet het spel van een ieder van ons. Al kan ik vaak niet veel zetten vooruit denken, Hij weet waar Hij met mij naar toe wil. Elke tegenzet die Hij doet is zo bepalend dat Hij mij liefdevol ‘dwingt’ zijn spel te spelen. Hij domineert de hele partij! De paarden springen, de koningen wentelen rond, de zon gaat onder en iedere zet is perfect. Als ik vervolgens achterom kijk en de partij analyseer kom ik verrassend tot de ontdekking dat Hij van het begin tot het eind de leiding in handen had. Toch speelde ik zelf. Uiteindelijk heb ik een Meesterpartij mogen spelen, waarin Hij mij laat delen in zijn overwinning. Koning David – hij zal in zijn leven nooit een partijtje schaken hebben gespeeld – formuleerde het als volgt (ik citeer hier twee prachtige vertalingen):

‘De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de Heer, de Heer houdt hem vast, als een vriend op zijn weg.’ (Psalm 37:23, WV)

‘Als de Here instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.’ (Psalm 37:23, HB)

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven …