Slechts één God wilde mens worden

Opmerkelijk dat veel mensen als God willen zijn, maar dat slechts één God mens wilde worden. Ons mens-zijn is voor God zo kostbaar dat Hij zelf mens is geworden. God werd mens om ons te leren wat het betekent om werkelijk mens te zijn. Als God zelf mens wilde worden, zegt dit iets van hoe geweldig het is om mens te zijn. In de menswording van Jezus ontdek ik wat het is om een mens naar Gods hart te worden.

Het leven krijgt zoveel meer zin en waarde als ik mijn plaats accepteer en God de regisseur van mijn leven laatzijn. Ik kan alleen werkelijk mens zijn in mijn relatie met de God die almachtig is. Zonder een almachtige God is het mens zijn niet uit te houden! Dan verval ik tot krampachtige pogingen om mijn leven zin te geven en om de juiste koers uit te zetten. De drang om als God te willen zijn is tevens de oorzaak van zoveel negatieve houdingen in mijn leven (jaloezie, afgunst, tweedracht, egoïsme enzovoort).

Als God echt de regisseur van mijn leven is, zal dit mij verlossen van de te hoge verwachtingen die de maatschappij en ikzelf mij opleggen. Dan zal Hij mij leren een mens te worden naar zijn hart.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven