U bent bij mij

Psalm 23 is in alle opzichten een geniaal meesterwerk! Want precies in het midden van deze Psalm staan drie woorden: ‘Gij bij mij’, die wij vertalen als: ‘U bent bij mij.’ Deze woorden vormen het hart van de Psalm. Deze boodschap is door de gehele Bijbel verweven, van Genesis tot Openbaring: ‘Ik zal er zijn!’ Toen God Mozes vroeg om het volk Israël als een herder dwars door de woestijn naar het beloofde land te leiden, openbaarde Hij zichzelf als de grote ‘Ik zal er zijn’. Mozes stribbelde tegen. Het volk Israël wist na vierhonderd jaar slavernij niet meer wie hun God was. Ze kenden niet eens zijn naam: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd”’ (Exodus 3:13-14, NBV). Omdat God zo dichtbij is, is alles anders. Zijn nabijheid verandert alles. Hij brengt je ziel tot rust. De aanwezigheid van de Goede Herder brengt rust in de kudde en verdrijft iedere angst.

Uit: De Goede Herder