Vier de zege!

De Goede Herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Door zijn sterven en opstanding heeft Hij de duivel glansrijk ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en plaatst jou op hoger gelegen overwinningsgrond. De Bijbel noemt dit in Christus zegevieren: ‘Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren’ (2 Korinthe 2:14, NBG). Zegevieren betekent niet dat jij voor de overwinning moet strijden, maar dat je gaat vieren dat de overwinning al is behaald. Het gaat niet langer om wat jij moet doen, maar om wat Jezus voor jou heeft gedaan. David zingt het uit in Psalm 23:5: ‘U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.’ Het Hebreeuwse woord voor dis of tafel is shulchan en betekent oorspronkelijk ‘een op de grond uitgespreide dierenhuid waarop gerechten worden opgediend’. De tafel verwijst naar het offer dat de Goede Herder gebracht heeft, waardoor Hij de overwinning over al onze vijanden heeft behaald. De dis is niets anders dan een offermaaltijd. De Goede Herder spreidt het lamsvel voor je uit en nodigt je uit om aan zijn tafel plaats te nemen. Aan deze eenvoudige Avondmaalstafel mag je gedenken wat Hij voor jou heeft gedaan en mag je met Hem vieren dat de overwinning over zonde, ziekte en dood is behaald. De tafel van de Goede Herder is de plek waar je tot rust komt, waar je geliefd wordt en waar je vol overtuiging het lied van de Herder zingt: ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets!’

Uit: De Goede Herder